Verbeter de inzameling van verpakkingsafval in uw gemeente

  • 7 juli 2017

Een halve euro per inwoner: zoveel draagt Fost Plus – de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingen – elk jaar bij aan het Vlaams beleid rond preventie en beheer van verpakkingsafval. Het geld is bedoeld om de resultaten en de kwaliteit van de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te verbeteren. Voor 2017 is een budget van 500 000 euro voorzien voor projecten van lokale besturen en intercommunales.

Afvalstewards en ondergrondse inzameling

Hoe kunnen we de selectieve inzameling van verpakkingsafval optimaliseren? Het Werkplan Halve Euro bevat verschillende mogelijke acties. Zo kunnen afvalstewards bewoners helpen om beter te sorteren, kunt u de communicatie rond afvalpreventie en sorteren aanpassen aan diverse doelgroepen of kunt u een proefproject opstarten rond ondergrondse inzameling. Tijdens zo’n project volgt u dan de kwaliteit en kwantiteit van de ingezamelde verpakkingsfracties op, maar kunt u ook focussen op digitale monitoring en de ontwikkeling van communicatietools.

Gemeenten die veel toeristen aantrekken, zoals de kuststeden, zitten met specifieke vragen waarrond ze een project kunnen opzetten. Hoe kan je bijvoorbeeld toeristen of korte verblijvers stimuleren om hun pmd-afval of papier en karton correct te deponeren? Brengt een ondergrondse inzamelsysteem of innovatieve inzamelingsmethode een oplossing? En zijn er andere communicatiemiddelen mogelijk dan de klassieke papieren afvalkalender? Kan, naar analogie met de communicatie over de kusttram, een uniforme afvalkalender voor alle kustgemeenten met pictogrammen een oplossing bieden?

Hoe verloopt de procedure?

Doorheen het hele jaar kunt u een project aanvragen. Download de projectfiche op www.ovam.be/werkplan-halve-euro en omschrijf de inhoud van het project. Binnen de twee maanden krijgt u te horen of het project is weerhouden door de stuurgroep Werkplan Halve Euro. Bij goedkeuring zal een timing, evaluatiemomenten en een evaluatievorm worden afgesproken met Fost Plus en de OVAM.

De startdatum van het project valt binnen de zes maanden na goedkeuring van het projectvoorstel. Een project duurt maximaal twee jaar, tenzij er een goede reden is voor verlenging. De stuurgroep moet daarvoor haar goedkeuring geven.

Nog vragen?

Mail naar plan@ovam.be.