Verbeter uw milieuprestaties met de nieuwe 14001-norm

  • 7 juli 2017

De ISO 14001-norm – de standaard voor milieumanagementsystemen – is in 2015 ingrijpend gewijzigd. De nieuwe versie suggereert een nauwere afstemming van traditionele milieubeheersystemen met het ‘levenscyclusdenken’ dat veel bedrijven sinds enkele jaren toepassen. Dat betekent dat ze inspanningen leveren om de milieu-impact van een product over zijn volledige levenscyclus te verbeteren.

Leidraad

Een werkgroep van het European Network of Ecodesign Centres (ENEC) heeft nu onderzocht hoe we van de nieuwe milieumanagementnorm een hefboom voor ecodesign kunnen maken. ENEC is een samenwerkingsplatform dat de knowhow rond ecodesign en levenscyclusdenken wil ontwikkelen en verspreiden over de grenzen heen. De OVAM is een van de oprichters. Op basis van de resultaten van het onderzoek schreef ENEC een rapport. Het resultaat is een document dat ondernemingen helpt om de gevolgen van de integratie van het levenscyclusdenken in managementsystemen te begrijpen en hen toont hoe ze nieuwe mogelijkheden, die uit die integratie voortkomen, kunnen invoeren. Met de leidraad wil ENEC ondernemingen en auditoren ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe standaard en zo de principes en toepassingen van ecodesign bevorderen.

Meer info:

www.ecodesign-centres.org

www.ecodesign-centres.org/publications.htm