Vergunning en erkenning

Milieuvergunning

Alle ondernemingen of inrichtingen die hinderlijk  zijn voor het milieu of de mens, moeten over een milieuvergunning beschikken . De milieuvergunning regelt de uitbating van de inrichting.  Van de verschillende ondernemingen die betrokken zijn bij grondwerken zijn onderstaande de belangrijkste:

Bij deze 'hinderlijke inrichtingen' wordt de aflevering van de milieuvergunning steeds gekoppeld aan de aflevering van de bouwvergunning.  De koppeling milieuvergunning en milieuvergunning werkt in beide richtingen. Dit wil zeggen dat de milieuvergunning geschorst is zolang je niet over een bouwvergunning beschikt en omgekeerd dat de bouwvergunning geschorst is zolang je niet over een milieuvergunning beschikt.

Erkenning

In de regelgeving grondverzet kunnen de grondreinigingscentra en de tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem bijkomend een erkenning krijgen, als ze vergund zijn.  Om te kunnen erkend worden, moeten de bedrijven werken volgens het goedgekeurd kwaliteitsreglement (pdf bestandKwaliteitsreglement CGR TOP V3.0.pdf (385 kB)

Deze erkenning is specifiek voor de grondverzetsregeling. Een tussentijdse opslagplaats die of een grondreinigingscentrum dat zelf bodembeheerrapporten wenst af te leveren van de door haar in ontvangst genomen uitgegraven bodem, moet een erkenning aanvragen.  Omdat de erkende bedrijven hun eigen bodembeheerrapporten afleveren, moeten zij naast de voorwaarden van de vergunning, voldoen aan alle voorwaarden van artikel 203 van het VLAREBO.  De erkende bodembeheerorganisatie zal er periodiek op toezien dat deze voorwaarden gerespecteerd worden.

De erkenning in het kader van de grondverzetsregeling wordt bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu aangevraagd.

Een lijst van erkende tussentijdse opslagplaatsen en erkende grondreinigingscentra vindt u hier.