Voedselverlies

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen. Deze snelle toename zet het voedingssysteem sterk onder druk. Daarom is het voorkomen van voedselverlies natuurlijk een topprioriteit.  Ook de OVAM maakt van het vermijden van voedselverlies een beleidsprioriteit.

Food waste awards: de winnaars zijn …

Op 9 februari  bekroonde The Food Waste Awards vier projecten die #voedselverlies voorkomen. Eerst werden uit de inzendingen 12 kandidaten in vier categorieën genomineerd. Vervolgens kon online gestemd worden en de winnaars zijn …

De pioniers van Rekub werden uitgeroepen tot de beste ‘voedselverlies innnovatoren’. Rekub scoorde met hun pop-up restaurants waar ze uitsluitend met voedseloverschotten koken en een eigen app waarmee winkeliers kunnen communiceren over de overschotten ze voor een lagere prijs wegdoen.

De Reo Veiling gooide hoge ogen met de schaal waarop ze werken en haalde het in de categorie ‘bedrijven in de voedingssector’. De coöperatieve telersvereniging verhandelt meer dan zestig verschillende groente- en fruitsoorten voor de versmarkt en hun voedseloverschotten zetten ze af naar sociale organisaties, voor diervoeder en als natuurlijke bemesting op akkers.

Voor de lokale besturen kaapte Stad Gent de prijs voor ‘lokale overheden’ weg met het 'Restorestje'. Gent zette de campagne in januari 2015 samen met Test-Aankoop op touw en wil de restaurants wil overtuigen om de voedseloverschotten mee te geven met de klant. Gent is de eerste stad waar meer dan 100 restaurants hun medewerking verlenen aan een dergelijk initiatief.

Voor de categorie ‘organisatie die sociaal aan de slag gaat met voedselverlies’ was de winnaar Rabot op je bord, een duurzaam en solidair project dat de toegang tot gezonde voeding wil verhogen voor mensen in armoede door producten te vervaardigen met kwalitatieve voedseloverschotten en de geoogste groenten van de eigen stadsakker. Ook hier gaat niets verloren, want niet verkochte producten worden herwerkt tot nieuwe.

 

Koelkasten en voedselverlies

Een goed beheer van uw koelkast voorkomt veel voedselverlies. Goed invriezen en ontdooien en slim omgaan met uw koelkast, letten op de vervaldatum en de temperatuur goed regelen, zijn maar enkele eenvoudig toe te passen tips.  De nieuwe website www.koelkastinorde.be bundelt de meest doeltreffende tips over invriezen, koelkastbeheer en koken met restjes. Probeer ze allemaal uit en ontdek hoeveel u maandelijks kunt besparen. Inspiratie nodig om te koken met ingevroren restjes? Bekijk de filmpjes en u hoeft  nooit nog wat weg te gooien!  Achtergrondinformatie over deze problematiek vindt u op Koelkasten en voedselverlies

Voedselverlies in ketenperspectief

De studie Voedselverlies in ketenperspectief  ( 2012) onderzocht de problematiek van voedselverliezen en geeft een globaal beeld van het voedselverlies over de hele keten.  Ze maakt een onderscheid tussen voedselverliezen en nevenstromen. Een voedselproduct of grondstof bestaat uit eetbare biomassa (= voedsel) en niet-eetbare biomassa. Wanneer voedsel verloren gaat, spreken de auteurs van voedselverlies. Wanneer niet-eetbare biomassastromen vrijkomen, spreken we van nevenstromen ( bijproducten of afvalstromen). Enkele concrete pistes, zoals het verduidelijken van de houdbaarheidsinformatie, de verbetering van de verpakking en de rol van de sociale distributie werden verkend. 

Voedselverlies en verpakkingen

De studie 'Voedselverlies en verpakkingen' vindt u aan de rechterzijde op deze pagina. Uit de studie blijkt dat de klimaatimpact van het voedselverlies veel groter is dan de impact van de verpakking. Onderzocht werd in welke mate goed ontworpen verpakkingen voedselverlies kunnen voorkomen zonder de globale klimaatimpact te doen toenemen. Om dit te berekenen werd de formule van het evenwichtspunt uitgewerkt. Hiemee kunnen producenten, distributeurs en designers aan de slag om de verpakking te verbeteren en voedselverlies te voorkomen. 

This study is also available in english (Food loss and packaging). You can find it on the right side of this page.

Nieuwe cijfers voedsel in het restafval

In 2014 werd het voedselverlies in het restafval opnieuw geanalyseerd in de studie 'Onderzoek van het voedselverlies bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het huisvuil.' Er werd 16,9 kg voedselgerelateerd afval terug gevonden op een totaal van 109,9 kg per persoon per jaar. Globaal genomen gaat het om 9,5 kg onvermijdelijk voedselverlies (dit gaat dan over koffiedrab, schillen van aardappelen  ...). 7,4 kg per persoon per jaar is te beschouwen als 'te vermijden'. Daarin zijn fruit, brood, groenten, zuivel en bereide gerechten de belangrijkste fracties. Opvallend is dat er ook nog steeds ongeopende verpakkingen in het restafval belanden. Het mag dan wel een relatief kleine fractie (1,3%)  zijn, uit het feit dat de helft ervan nog eetbaar is, blijkt dat er nog veel voedselverlies kan voorkomen worden.

Kookt u met overschot?
Inspiratiegids voor een afvalarme horecazaak zonder voedselverlies

In het kader van de Roadmap Voedselverlies worden ook acties ondernomen om het voedselverlies in de horeca te verminderen. Horeca Vlaanderen roept, op www.nofoodtowaste.be, horecaondernemers op om zich te engageren tegen voedselverlies en het Chefs Charter te ondertekenen. Ook de OVAM ondersteunt deze acties en ontwikkelde daarom, samen met Horeca Vlaanderen, de inspiratiegids – “Kookt u met overschot”. Nuttige informatie, tientallen tips, tal van goede voorbeelden en ideeën om voedselverlies in een horecazaak tegen te gaan, komen aan bod in deze nieuwe publicatie die u hier kunt downloaden.

Met GroenEvent voor minder voedselverlies op events!

Vlaamse festivals, evenementen en feesten zijn naast gezellige trefpunten voor muziek, cultuur en sport, ook mekka's van lekkere hapjes en drankjes. De productie, het transport en verdeling van al die hapjes en drank en hun verpakking laten een grote ecologische voetafdruk na. 

De GroeneVent roept alle organisatoren en partners op om de strijd aan te gaan tegen voedselverlies. Laat u leiden door de tips van de GroeneVent en zet uw acties in de kijker. Doe de GroeneVentscan vrijblijvend volledig of neem alvast een kijkje bij de rubriek catering. Zo kunt u uw inspanningen en groeikansen al meten: www.ovam.be/groeneventscan

Lokale besturen komen in actie tegen voedselverlies

Er komt een Vlaams Netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies. Dat wil lokale besturen ondersteunen en stimuleren bij het regisseren of coördineren van een beleid rond voedselverlies. Concreet gaat het om: 

  • de creatie van een overlegstructuur op Vlaams niveau;
  • de organisatie van workshops rond concrete thema’s, waarbij lokale besturen ervaring en praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen;
  • de realisatie van een praktijkboek.

De OVAM en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie zijn de trekkers van het netwerk. Partners zijn de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco) en de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie (Komosie). Het netwerk is complementair aan de Lerende Netwerken die Komosie  al organiseert over het thema voedselverlies.

Een eerste concrete actie is de voorbereiding van een distributieplatform voor voedseloverschotten. Het netwerk onderzoekt samen met de betrokken organisaties en besturen de logistieke problemen en knelpunten en zoekt naar oplossingen. Het dossier hierover kunt u krijgen op aanvraag.

Meer info? Of wilt u meewerken aan dit netwerk? Stuur een e-mail naar voedselverlieslokaal@vlaanderen.be

Meer info? 

Meer info over voedselverlies en de doelstelling in  de "Roadmap voedselverlies" om het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met  15% te doen dalen vindt u op www.voedselverlies.be