Woonzone voormalige stortplaats Oostberg in Temse

 

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 16 kadastrale percelen gelegen aan de Brigade Pironstraat en de Karel Nissenstraat in Temse.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie was er vroeger een zandwinning aanwezig die opgevuld werd met stortmateriaal.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 23 december 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek wordt in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De eventuele sanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek

Wat is de planning?

In de loop van de maanden februari en maart 2017 zal de erkend bodemsaneringsdeskundige de nodige plaatsbezoeken uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.