Woonzone voormalige textielfabriek Lejour in Waarschoot

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen aan de Lejourstraat en de Kerkstraat in Waarschoot. In totaal worden 30 percelen opgenomen in deze woonzone.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Het site-onderzoek zal zich toespitsen op de historische activiteiten afkomstig van de voormalige textielfabriek Lejour. Momenteel is de site verkaveld en zijn de betrokken percelen bijna allemaal bewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 31 mei 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM is opdrachtgever van het site-onderzoek dat zal uitgevoerd worden door de erkend bodemsaneringsdeskundige Envirosoil NV. De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat is de planning?

In de loop van augustus-september 2017 zal de erkend bodemsaneringsdeskundige Envirosoil nv, een  verkennend terreinbezoek uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.