Zamelt u al harde kunststoffen in op uw recyclagepark?

  • 7 juli 2017

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat plan zet de bakens uit voor het Vlaamse afvalbeleid tot 2022, ook op lokaal niveau. Een van de nieuwe verplichtingen uit het plan is de selectieve inzameling van harde kunststoffen (denk aan tuinmeubilair, emmers, speelgoed …) via het recyclagepark. In 2014 werd in Vlaanderen per inwoner gemiddeld 1,87 kilogram harde kunststoffen selectief ingezameld. Tegen 2022 willen we dat optrekken naar minstens 5 kilogram per inwoner. Dat is perfect mogelijk, blijkt uit de laatste sorteeranalyse van het huisvuil: daar zitten immers nog zeer veel kunststoffen bij.

Wetswijziging

Momenteel wordt er een wetswijziging voorbereid om burgers te verplichten hun harde kunststoffen selectief in te zamelen. Daarnaast verplicht het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval lokale besturen (gemeenten of intercommunales) om  vanaf 16 september 2017een aparte container voor harde kunststoffen te voorzien op hun recyclagepark. Gemeenten die over meerdere recyclageparken beschikken, hoeven niet in elk park een container te plaatsen. Zij moeten daarvoor wel een afwijking aanvragen bij de OVAM via plan@ovam.be.

Meer informatie over deze actie en het volledige uitvoeringsplan.