11e SedNet conferentie, 3-5 april 2019, Dubrovnik

 • 24 januari 2019

De aanpak van verontreinigde waterbodems, emerging contaminants in waterbodems en hergebruik van bagger- en ruimingsspecie krijgen in Vlaanderen meer en meer aandacht. De Internationale conferentie die tweejaarlijks door het Europees Sediment Netwerk SedNet wordt georganiseerd is een uitgelezen kans om op een snelle manier op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken van de hedendaagse sedimentbeheeronderwerpen en om te netwerken.

In specifieke sessies komen de volgende, hedendaagse sedimentbeheeronderwerpen aan bod gedurende de conferentie:

 • Sedimentbeheerconcepten en sedimentbeleid
 • Effecten en transport van microplastics
 • Ballastwater en sediment - BWM Conventie
 • Circulaire Economie - sediment als hulpbron
 • Richtlijnen voor, en de beoordeling van sedimentkwaliteit
 • Klimaatverandering en sediment: directe en indirecte effecten
 • Hoe kan sedimentbeheer de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden?
 • Nucleaire en isotooptechnieken in sedimentanalyse
 • Effecten van verstoorde sedimentbalans en herstelmaatregelen
 • Samenwerking: niet nodig of boerenverstand? Kan wetgeving dit afdingen?
 • Sediment gebruiken als hulpbron

Top experts zijn uitgenodigd om aan het begin van iedere sessie een introductiepresentatie te geven over het onderwerp van de sessie. Daarna volgen de best beoordeelde voorstellen voor presentaties die zijn ingediend door de leden uit het SedNet netwerk.

Bent u benieuwd naar het programma van dit congres, lees meer.
Als lid van de Sednet-stuurgroep verwelkomt OVAM u graag.

Werkgroep ‘Bagger- en ruimingsspecie'

Op 6 november 2018 werd in Hamburg de kick-off meeting gehouden van de Sednet werkgroep ‘Sediments in a Circular Economy’.
Een tweede, gratis workshop gaat door op 2 april, van 9 u tot 17u30 in Dubrovnik, gevolgd door een icebreaker session met netwerkmogelijkheid.

OVAM werkt actief mee aan deze werkgroep als lid van de Sednet Stuurgroep en vanuit het Interreg project Sullied Sediments waar OVAM partner in is. In het kader van Sullied Sediments is VITO eind 2018 aangesteld om samen met de stakeholders een systeemanalyse uit te voeren rond hergebruik bagger- en ruimingsspecie.
Deze oefening zal in Dubrovnik uitgebreid besproken worden op de workshop van 2 april.
Op 4 april zal de heer Dirk Halet van VLAKWA/VITO als keynote speaker spreken rond ‘System thinking: drawing causal loops for sediment’.

Lid worden van de werkgroep en opvragen van het verslag van de kick-off meeting kan via een mail te sturen aan het Sednet secretariaat (contactpersoon: Marjan.Euser@deltares.nl).
U kunt aangeven of u actief deel wil nemen aan de werkgroep of enkel op de hoogte wil gehouden worden.

Meer info

 • omtrent deze werkgroep vindt u hier.
 • Klik hier om zich te registreren voor de tweede workshop.