145 projectvoorstellen voor subsidiecalls Circulaire Economie

  • 12 oktober 2017

De voorbije zomer liepen drie susbidiecalls voor de circulaire economie. Het grote aantal ingediende projecten bewijst dat de circulaire economie in Vlaanderen leeft.

Open call Circulaire Stad en Ondernemen en Circulair aankopen

Vlaanderen Circulair (OVAM) lanceerde een dubbele open call Circulaire Stad en Ondernemen en Circulair aankopen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lanceerde een call voor de speerpuntclusters - dit zijn erkende groepen van bedrijven die samen innoveren - voor de transitieprioriteiten ‘Circulaire Economie’, ‘Industrie 4.0’ en ‘Energie’.

De respons op de calls was groot: een brede waaier van organisaties, bedrijven, steden en gemeenten diende in totaal 145 projecten in. De thema's van de voorstellen variëren van landbouw, educatie, kantoorinrichting en bouw tot chemie, waterkringlopen en nieuwe wijkinitiatieven... Met allen één rode draad: op slimme wijze verspilling van waarde en grondstoffen tegengaan.

De projecten worden nu voorgelegd aan jury's, die zullen adviseren over de subsidiëring.