Waar vindt u een bodemsaneringsdeskundige?

Met deze link kan u de kaart van erkende bodemsaneringsdeskundigen rechtstreeks raadplegen.

 

 
* Deze bodemsaneringsdeskundige kan geen rechtsgeldige verslagen bij OVAM indienen bij gebrek aan een persoon met de vereiste handtekeningsbevoegdheid.

Heeft u een klacht over een erkend bodemsaneringsdeskundige? Contacteer dan in eerste instantie de bodemsaneringsdeskundige zelf.

Wordt u met uw klacht niet geholpen door de bodemsaneringsdeskundige? Dan kunt u het team Kwaliteitsbeheer contacteren via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be.