Aalst Voormalige textiel- en ledernijverheid

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is samengesteld uit 10 verschillende locaties waarvan de meeste in het centrum van Aalst liggen. Op al deze locaties samen zijn er 160 gronden gelegen.

Een plan waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.  In het sitebesluit vindt u een lijst van betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

De stad Aalst heeft een rijk industrieel verleden. Textielnijverheid en ledernijverheid waren twee belangrijke activiteiten in Aalst. Daarom heeft de OVAM, met het akkoord van de stad Aalst, beslist om voor alle locaties die nu bewoond worden en waar in de periode van 1840 tot 1914 (en soms tot 1945) textiel- of ledernijverheid plaatsvond, een bodemonderzoek uit te voeren.

Op 5 locaties (58 gronden) was er van midden negentiende eeuw tot midden twintigste eeuw textielnijverheid aanwezig. Op de 5 andere locaties (102 gronden) was er van midden negentiende eeuw tot begin twintigste eeuw ledernijverheid aanwezig.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 22 november 2011 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek wordt in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De bodemsanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Ledernijverheid
Het site-onderzoek werd op 8 mei 2013 conform verklaard. De resultaten zijn geruststellend. In het kader van het site-onderzoek werden op elke locatie grond- en grondwateranalyses uitgevoerd, verspreid over de volledige locatie. Er werden overal licht verhoogde waarden teruggevonden, maar voor geen enkel perceel met voormalige ledernijverheid uit de site is er een bodemsanering noodzakelijk.  Voor meer details verwijzen wij u naar het conformiteitsattest. U vindt het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Textielnijverheid
Het site-onderzoek werd op 12 november 2013 conform verklaard. De resultaten zijn geruststellend. In het kader van het site-onderzoek werden op elke locatie grond- en grondwateranalyses uitgevoerd, verspreid over de volledige locatie.  Er werden overal wel verhoogde waarden teruggevonden, maar slechts voor 2 gronden gelegen in locatie 106 is er een bodemsanering noodzakelijk. Voor meer details verwijzen wij naar het conformiteitsattest. U vindt het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.