Aan de slag met de wetgeving cateringmateriaal

Aan de slag met de wetgeving cateringmateriaal rond drank- en voedselverpakkingen voor eventorganisatoren en lokale besturen:

Stappenplannen herbruikbare bekers

overzicht rechts op deze pagina.

90% inzameling eenmalige drankverpakkingen

Voor organisatoren
Eventorganisatoren zijn volgens artikel 5.3.12.1 van het VLAREMA verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken. Indien organisatoren ervoor kiezen om deels of volledig met eenmalige drankrecipiënten te blijven werken moet hiervan minimaal 90% (vanaf 2022 95%) van de geserveerde verpakkingen ingezameld worden voor recyclage. De bewijslast hiervoor ligt bij de organisator.

De OVAM zet de organisator op weg met een leidraad om dit te behalen: Leidraad 90% inzameling eenmalige drankverpakkingen voor de organisator

Voor handhavers op lokaal niveau
Om de handhaving op de 90% inzameling bij evenementen op te voeren, ontwikkelde OVAM voor de lokale toezichthouders en de lokale besturen:

Als lokaal toezichthouder heeft u immers het mandaat om controles uit te voeren op de 90% inzameling bij evenementen. Dit is vastgelegd volgens titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Herbruikbaar cateringmateriaal aankopen of huren?

Hoe vaker het herbruikbaar cateringmateriaal gebruikt wordt, dus hoe meer gebruikscycli, hoe lager de milieu-impact.

Voor occasioneel gebruik of grote events heeft huren of lenen daarom de voorkeur. Er bestaan tal van mogelijkheden die hieronder worden uitgelegd.

Aankopen is enkel raadzaam bij frequent gebruik. Overweeg een groepsaankoop met andere organisatoren, lokale besturen of de intercommunale. Een uitleendienst buiten de periode van het eigen gebruik is aanbevolen om de investerings- en onderhoudskost te optimaliseren. Meer info: presentatie duurzaam aankopen eet- en drinkgerei

Welke type cateringmateriaal kiezen?

Dranken
Indien porselein of glas niet mogelijk is, kies dan voor een kunststoffen variant. De OVAM-studie (2020) toont aan dat de grootste milieu-impact afhangt van de materiaalkeuze, de gebruikscycli, het bekergewicht en het aandeel gerecycleerd materiaal:

 

Polypropyleen (PP) herbruikbare bekers blijken het best voor het milieu vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli. Bij eenmalige drankverpakkingen krijgt gerecycleerd materiaal (rPET) de beste score, op voorwaarde dat het nadien opnieuw gerecycleerd wordt. Let op: qua milieuscore zijn PET-flesjes absoluut af te raden. Dit komt door hun zwaar stukgewicht.

Dranken en voeding
Om organisatoren te helpen bij het maken van duurzame en haalbare keuzes, is er de wegwijzer cateringmateriaal.

Waar herbruikbaar cateringmateriaal vinden?

Waar vind ik herbruikbare bekers?
Enkel indien werken met porselein of glas niet mogelijk is, werkt u met de herbruikbare bekers uit kunststof. Organisatoren hebben vele mogelijkheden voor het vinden van bekers:

  • afvalintercommunales of gemeentes. Vaak bezitten lokale overheden bekers. De overheid is immers ook gebonden aan de nieuwe wetgeving. Meer zelfs: de overheid mag géén gebruik maken van de 90%-regel op evenementen die zelf organiseert. Vele lokale besturen investeren bijgevolg in herbruikbare materialen. Voor de aankoop ervan kunnen steden en gemeenten subsidies aanvragen bij OVAM, net als voor afwasmachines, waarin de herbruikbare bekers worden gereinigd, bekerboxen en mobiele tapinstallaties.
  • brouwers, drankenhandelaren of sponsors. Velen bezitten al een stock bekers die als service uitgeleend worden. De bekers zijn soms gratis te ontlenen (enkel de ontbrekende bekers dienen betaald te worden) en omvatten eveneens de eindreiniging.
  • een bevriende organisatie of een plaatselijke organisatie die ze zelf heeft aangekocht.
  • een professionele dienstverlener: voor occasioneel gebruik of voor grote events is het huren van bekers de beste optie. Kies bij voorkeur een professioneel bedrijf waarmee u minder zorgen hebt, bijv: dichtbij de eventsite gelegen, fijne communicatie, bedrijf biedt bijkomende diensten, bijv: training voor barpersoneel, handige stockage voor achter de bar, etc.
    Naar dienstverlening toe zijn grotere evenementen het best gediend met een ‘all-in one service’: bekers leveren en ophalen, op hun site industrieel reinigen, drogen en stockeren. Verloren bekers dienen te worden vergoed. Een overzicht via Professionele leveranciers cateringmateriaal

Meer info: infofiches herbruikbare bekers

Waar vind ik herbruikbare voedselverpakkingen?

Enkel indien werken met porselein en metalen bestek niet mogelijk is, kiest u voor een herbruikbare variant uit kunststof. Er zijn vele mogelijkheden voor het bekomen hiervan:

  • kringverhuur: voor occasioneel gebruik of kleine events
  • reguliere bedrijven die feestmateriaal verhuren: voor occasioneel gebruik of kleine events
  • een professionele dienstverlener gepecialiseerd in kunststoffen cateringmateriaal: voor occasioneel gebruik of grote events. Naar dienstverlening toe zijn grotere evenementen het best gediend met een ‘all-in one service’: cateringmateriaal leveren en ophalen, op hun site industrieel reinigen, drogen en stockeren. Een overzicht via Professionele leveranciers cateringmateriaal

 Meer info: presentatie cateringmateriaal voor voeding