Aangepaste lijst van klein gevaarlijk afval

  • 22 maart 2018

Kga staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. Het gaat om gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden afkomstig zijn van huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigenschappen horen ze niet thuis bij de andere afvalstoffen die selectief ingezameld worden, maar ook niet in de huisvuilzak of de huisvuilcontainer of bij het grofvuil. Kga breng je naar een inzamelpunt, zoals het recyclagepark.

Sinds 5 maart heeft Vlaanderen een nieuwe kga-lijst. Gasflessen voor eenmalig gebruik, zoals wegwerpflesjes om te kamperen, staan op de nieuwe kga-lijst. Bepaalde afvalfracties verdwenen van de lijst omdat ze doorgaans weinig gevaar inhouden voor het restafval, zoals cosmetica. Gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën, bijvoorbeeld frituurvet, blijven welkom in het recyclagepark, maar staan niet meer op de kga-lijst.

Ontdek hier de nieuwe kga-lijst.