Aanvaardingsplicht

Voor volgende afvalstoffen die ontstaan bij garage- en carrosserie-activiteiten, geldt een aanvaardingsplicht:

  • afvalbanden;
  • afgewerkte olie;
  • afgedankte batterijen en accu’s;
  • afgedankte voertuigen;
  • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (autoradio, gps ...).

Als eindverkoper van deze producten staat u in voor het aanvaarden van de overeenkomstige afgedankte producten van uw klanten. U brengt in al uw verkooppunten een bericht aan waarop u onder de titel “Aanvaardingsplicht” aangeeft op welke wijze u voldoet aan de regelgeving en op welke wijze uw klant zich kan ontdoen van zijn afgedankte product. Een standaard affiche over de aanvaardingsplicht kunt u verkrijgen bij uw sectorfederatie. Eindverkopers van olie moeten geen afgewerkte olie aanvaarden van klanten die deze terugbrengen in de verpakking.

Als u deze producten aankoopt bij een buitenlandse leverancier, wordt u beschouwd als invoerder/producent. In dat geval bent en blijft u verantwoordelijk voor de inzameling én verwerking van het afval dat door uw producten ontstaat. U kunt hiervoor aansluiten bij de betreffende beheersorganismen, of u dient een individueel afvalpreventie- en beheerplan in bij de OVAM, waarin u uitgebreid de eigen organisatie van inzameling en verwerking voorlegt voor goedkeuring.

Meer informatie over de aanvaardingsplichten:

afgewerkte olie

Valorlub

www.valorlub.be

afvalbanden

Recytyre

www.recytyre.be

afgedankte autobatterijen en -accu's

Recybat

www.recybat.be

afgedankte draagbare en industriële batterijen en accu's

Bebat

www.bebat.be

afgedankte voertuigen

Febelauto

www.febelauto.be

afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Recupel

www.recupel.be

Sinds 2001 voeren OVAM-inspecteurs controles uit bij talrijke garages en carrosseriebedrijven in het Vlaamse gewest. Dit om de naleving van de aanvaardingsplicht van afvalbanden, afgedankte batterijen en -accu's, afgewerkte olie en afgedankte voertuigen op te volgen.