Aanvraag van de erkenning als laboratorium

In de discipline afvalstoffen en andere materialen 

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses als vermeld in artikel 6 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

In de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering voor het uitvoeren van analyses op bodems in het kader van bodemonderzoek als vermeld in artikel 6 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Publicaties