Afgewerkte olie

Hier komt u meer te weten over:

 

Aanvaardingsplicht

Voor afgewerkte olie geldt een aanvaardingsplicht die zowel op de vervangmarkt als op de markt van eerste montage van toepassing is. De eindverkoper van olie moet op een goed zichtbare plaats in het verkooppunt een informatieaffiche aanbrengen met de titel "Aanvaardingsplicht afgewerkte olie" en daaronder vermelden hoe hij voldoet aan deze aanvaardingsplicht. Eindverkopers van olie moeten geen afgewerkte olie aanvaarden van klanten die deze terugbrengen in de verpakking.

Voor producenten en importeurs van olie houdt de aanvaardingsplicht in dat zij de wettelijk opgelegde inzamelings- en recyclagedoelstellingen moeten behalen die het VLAREMA bepaalt. Deze producenten en invoerders moeten zich ofwel aansluiten bij Valorlub, het beheersorganisme voor afgewerkte olie of over een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan beschikken.

Opslag

Afgewerkte oliën en andere gevaarlijke afgedankte vloeistoffen moeten opgeslagen worden in een enkelwandige overdekte houder die ingekuipt is of in een dubbelwandige houder met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. Een inkuiping moet vloeistofdicht zijn en een minimale opvangcapaciteit hebben van de grootste in de inkuiping geplaatste tank of in het geval van vaten 10% van de totale inhoud van de vaten (met minimum de inhoud van het grootste vat). Lekbakken kunnen dienst doen als inkuiping.

Wanneer de afgewerkte olie wordt opgeslagen in rechtstreeks in de grond ingegraven houders gebeurt de opslag ofwel in dubbelwandige metalen houders, houders uit thermohardende kunststoffen ofwel houders uit roestvrij staal. Enkelwandige metalen houders kunnen enkel nog in dienst blijven als deze al rechtsgeldig vergund waren voor 1 januari 1993, voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesyteem en mits het gunstig doorstaan van de in Vlarem II periodieke controles (en dus voorzien van een groene dop als goedkeuring). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst of bij de afdeling LNE Milieuvergunningen van uw provincie. Alle afgedankte gevaarlijke vloeistoffen zoals afgewerkte oliën, remvloeistoffen, thinners, koelvloeistoffen e.d. moeten apart opgeslagen worden.

Ophaling

Alle afgedankte gevaarlijke vloeistoffen moeten apart meegegeven worden met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Voor deze gevaarlijke afvalstoffen bestaan immers afzonderlijke verwerkingsmethodes.

Vermits het hier gaat om een afvoer van afvalstoffen, moet elke ophaling ervan geregistreerd worden in het afvalstoffenregister.

Verbranding afgewerkte olie

Het verbranden van afgewerkte olie in oude of nieuwe stookinstallaties is slecht voor het milieu. Het is dan ook al geruime tijd verboden en enkel nog toegelaten in vergunde inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen.

Nog vragen?

garage-carrosserie@ovam.be
015 284 136

Contact Valorlub

Valorlub vzw
Koningin Astridlaan 59 bus 8
1780 Wemmel
02 456 84 52
www.valorlub.be