Afval- en materialenbeheer

  • Jaarlijkse onderzoek naar de hoeveelheid huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook cijfers rond afvalpreventie, hergebruik en zwerfvuil

Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

  • Tweejaarlijkse onderzoek naar de hoeveelheid bedrijfsafval en secundaire grondstoffen geproduceerd per bedrijfsector, per afvalsoort en per verwerkingswijze

Bedrijfsafval en secundaire grondstoffen

  • Jaarlijks onderzoek naar de tarieven en de capactiteiten van stortplaatsen categorie 1, 2 en 3 en verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk en voor bedrijfsafvalstoffen

Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden

  • Kwartaal rapportering milieuheffingen op basis van de aangiften milieuheffingen voor het storten (mee)verbranden van afvalstoffen

Milieuheffingen

 

vuilnisbakken tussen bloemen