Afval- en materialenbeheer

Verwerkte hoeveelheden afvalstoffen en de geïnde heffingen in 2012

Door de verhoogde heffing op het storten van brandbaar afval (van kracht sinds 2007) is de hoeveelheid gestort brandbaar afval stelselmatig gedaald. 2012 was daarbij een kanteljaar voor het rechtstreeks storten van shredderafval. In vergelijking met 2011 werd in 2012 85.940 ton minder brandbaar afval gestort. De hoeveelheid verbrand afval steeg met 25.666 ton, de hoeveelheid meeverbrand afval daalde met 81.609 ton en de hoeveelheid overgebracht afval daalde met 17.721 ton. De totale inkomsten uit heffingen bedroegen voor 2012 ongeveer 31,6 miljoen euro, ten opzichte van 32,8 miljoen euro in 2011.

Shredderafval

2012 was een kanteljaar voor de verwerking van shredderafval. Shredderafval is een mengsel van materialen zoals metalen en kunststoffen dat ontstaat na ontmanteling, recyclage en het vermalen van bijvoorbeeld autowrakken of elektroapparatuur. In 2012 werd nog nauwelijks shredderafval rechtstreeks gestort: amper 3836 ton ten opzichte van 76.472 ton in 2011, 137.031 ton in 2010 en 223.048 ton in 2009.

Bijna 97 procent van het geproduceerde shredderafval werd behandeld met Post Shredder Technieken (PST) vooraleer het werd gestort. In 2011 was dat nog 40 procent. Zo wordt ongeveer 41 procent van het afval dat voorheen gestort werd, gevaloriseerd als materiaal of voor energierecuperatie. In 2012 werd 36.033 ton afval verbrand met energierecuperatie en 19.595 ton afval gerecycleerd in plaats van gestort.

Huishoudelijk afval (per inwoner)

Per Vlaming werd in 2012 gemiddeld 513 kg huishoudelijk afval ingezameld. Voor het vijfde jaar op rij wordt een daling vastgesteld, in 2012 werd 11kg minder ingezameld dan in 2011. Over een periode van 10 jaar gaat het om een daling met 21 kilogram of 4 procent, zo blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen van de OVAM. Daarmee halen we duidelijk de langetermijndoelstelling van max. 560 kilogram per inwoner.

Bedrijfsafval

In 2010 was er 17.259.000 ton primair bedrijfsafval in Vlaanderen. Primair bedrijfsafval is het afval afkomstig van bedrijfsactiviteiten in alle sectoren, uitgezonderd de afvalverwerkende industrie. Dat is een lichte stijging van 678.000 ton ten opzichte van 2009, maar nog steeds een procentuele daling van 15% ten opzichte van 2004. De trend in het bedrijfsafval is dus net zoals bij het huishoudelijke afval duidelijk dalend.