Einde afval-materialen

Hoofdstuk 2 van het VLAREMA regelt de afbakening van de afvalfase. Voor het gebruik als grondstof van bepaalde afvalstoffen zoals beschreven in VLAREMA is een grondstofverklaring vereist. Daarnaast kan een grondstofverklaring steeds worden aangevraagd waar zich de vraag stelt “afval of niet?” De procedure voor het bekomen van een grondstofverklaring is uitgebreid beschreven in afdeling 2.4 van het VLAREMA.

Voor een aantal materialen gelden Europese einde-afval criteria. Bedrijven die deze materialen onder het grondstoffenstatuut op de markt brengen moeten geregistreerd zijn bij de OVAM.