EURAL

De Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) is een geharmoniseerde lijst om afvalstoffen te coderen in de Europese Unie.  Omdat een uniform gebruik van euralcodes in Vlaanderen van groot belang is, en omdat de euralcodes en de gevaarlijke eigenschappen op 1 juni 2015 gewijzigd zijn, stelde de OVAM een handleiding op. Aarzel niet deze handleiding te raadplegen bij de minste onduidelijkheid.

Vragenlijst voor het bepalen van de juiste euralcode voor mijn afvalstof: Euralwizard.