Selectieve inzameling van bedrijfsafval

Nieuwe sorteerverplichting sinds 1 juni 2018

Met ingang van 1 juni 2018 is er een verplichting voor bedrijven, waarbij naast de reeds 18 soorten verplicht te scheiden afval er nog 3 bijkomen: plastic folie, harde plastics en piepschuim. Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor? Neem dan contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden". 

De nieuwe verplichting is als volgt opgenomen in het VLAREMA : in artikel 4.3.2 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • 20° recycleerbare harde kunststoffen;
  • 21° geëxpandeerd polystyreen;
  • 22° folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

Onder geëxpandeerd polystyreen wordt verstaan: zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur. 

Alle info over selectieve inzameling voor bedrijven vindt u hier.

Wijzigingen - VLAREMA 6

artefact
Ontdek Cirkeltips!
Download de infokaart over kunststoffen

Visual infokaart kunststoffen

Contact

Stuur uw vragen naar iksorteer@ovam.be