Sorteeranalyse huisvuil

Het rapport Sorteeranalyse-onderzoek huisvuil 2013-2014 bevat de resultaten van het sorteeranalyse-onderzoek van het huisvuil. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Vlaams gewest in 2013-2014. De sorteeranalyse bestaat uit 4 seizoensmetingen van het voor ophaling aangeboden huisvuil bij een steekproef van 2000 gezinnen. Deze gezinnen zijn verspreid over 39 Vlaamse gemeenten en zijn representatief voor het Vlaamse gewest.

Het doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de samenstelling van het huisvuil dat door de gezinnen wordt aangeboden. Uit dit onderzoek kunnen bepaalde trends en evoluties vastgesteld worden die van belang zijn voor de opvolging van het huishoudelijk afval- en materialenbeleid.

De resultaten van het sorteeranalyse-onderzoek 2013-2014 worden eveneens geplaatst naast de resultaten van eerdere gelijkaardige onderzoeken uit 1995-1996 en 2000-2001 en 2006.

In de periode 2019-2021 voerde de OVAM een nieuwe sorteeranalyse-onderzoek van het huisvuil uit. De resultaten hiervan zullen eind 2021 op deze webpagina worden gepubliceerd.

 

Samenstelling van de Vlaamse huisvuilzak, kilogram per inwoner (cijfers 2013-2014):

sorteeranalyse huisvuilzak