Sorteerwijzer

Vlaanderen zamelt haar afval zoveel als mogelijk selectief in. Wat wordt ingezameld en wat niet, variëert van gemeente tot gemeente en van intercommunale tot intercommunale. Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de belangrijkste fracties. Om zeker te weten of dit ook van toepassing is voor u, neemt u best contact met de gemeente. U kunt ook een sorteergids of een ophaalkalender consulteren. De links naar deze applicatie vindt u onderaan deze pagina.

 

De Nieuwe Blauwe Zak (PMD)

Wat is De Nieuwe Blauwe Zak?

De Nieuwe Blauwe Zak is een initiatief van Fost Plus en de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, in nauwe samenwerking met de afvalintercommunales en lokale besturen. Met één doel voor ogen: zoveel mogelijk huishoudelijke verpakkingen recycleren. Vanaf 2021 zal dit gemeengoed zijn in heel Vlaanderen. De uitrol wordt in fases aangepakt.

Wat verandert er?

In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij. Denk maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken. 

Raadpleeg het volledige overzicht van alle verpakkingen die in de nieuwe blauwe zak thuishoren.

Wanneer is het aan uw gemeente?

De nieuwe PMD-zak heeft een grote impact op alle partijen die betrokken zijn bij de inzameling, zoals de intercommunales en de sorteercentra. Om iedereen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden, wordt de Nieuwe Blauwe Zak stap voor stap ingevoerd.

Benieuwd wanneer het aan uw gemeente is? Geef uw gemeente op in het zoekveld.

 

Papier en karton


Wat kan?

 • Boeken
 • Kranten, tijdschriften en folders (plastic folie eerst verwijderen aub)
 • Papieren zakken en kartonnen dozen
 • Schrijf- en printpapier

Wat kan niet?

 • Aluminiumfolie en –zakjes
 • Behangpapier
 • Cellofaanpapier
 • Geparaffineerd papier of karton
 • Vuil of vettig papier en karton

 

Glas

Glas kunt u naar een glasbol brengen. Het glas wordt gescheiden in wit en gekleurd glas. De glazen verpakkingen moeten volledig leeg zijn. Doppen of deksels mogen niet mee in de glasbak.

Wat kan?

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons

Wat kan niet?

 • Alle types van lampen
 • Hittebestendig glas
 • Porselein en keramiek
 • Opaalglas en kristalglas 
 • Vlak glas zoals ramen en spiegels 

 

Gft (keuken- en tuinafval)

Sommige intercommunales en gemeenten zamelen geen gft in. Deze fractie kunt u dan thuis composteren of meegegeven bij het restafval.

Wat kan?

Alle organisch (= verteerbaar) afval zoals: aardappelschillen, schillen van citrus- en andere vruchten, bladeren en onkruid, notendoppen, resten uit groenten- en siertuin, etensresten, grasmaaisel, stro, haagscheersel, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, zuiver zaagmeel en schaafkrullen, theebladeren, koffiedik en papierfilters, papier van keukenrol, mest van ‘kleine’ huisdieren.

Een kleine hoeveelheid papier is toegelaten (onderaan de container) om te voorkomen dat het gft tegen de bak kleeft.

 

OPGELET: Nieuwe sorteerregels gft-afval (sinds 1/1/2019)
 

Wat mag er WEL bij het gft afval
 

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
 • Nieuw: Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
 • Broodresten
 • Koffiedik, papieren koffiefilter
 • Papier van keukenrol
 • Noten, pitten
 • Nieuw: Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)
 • Nieuw: Vaste zuivelproducten
 • Nieuw: Eieren, eierschalen
 • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
 • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)
 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 
 • Nieuw: Mest van kleine huisdieren


Wat mag NIET bij het gft afval
 

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)
 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 • Nieuw: Theezakjes en koffiepads
 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval
 • Dierenkrengen
 • Schelpen van mosselen, oesters, …
 • Kattenbakvulling en vogelkooizand
 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 • Stof uit de stofzuiger
 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
 • Aarde en zand
 • Kurk
 • Asresten, houtskool
 • Plastiek, glas, metalen
 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

  Meer info 

Kga (klein gevaarlijk afval)

Klein Gevaarlijk Afval brengt u naar het recyclagepark.

Wat kan?  

 • verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges;
 • smeeroliën, brandstoffen en antivries;
 • gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen, ontvlambare oplosmiddelen, verf- en celluloseverdunners, terpentijn, petroleumether, ether, brandspiritus, wasbenzine, aceton, methanol, hexaan, tolueen, xyleen, parfums en sterk geconcentreerde ethanol;
 • bijtende en gefluoreerde schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen zoals javel, wc-reinigers, autowax, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen, meubelolie, boenwas, ontstoppers, beitsmiddelen, bleekmiddelen en ontvetters zoals javel en waterstofperoxide;
 • sterkere zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, accuzuur, chroomzuur en salpeterzuur;
 • sterkere basen zoals bijtende soda of natronloog, kaliloog en ammoniak;
 • fotografische vloeistoffen om analoge foto’s te maken zoals stopbadvloeistoffen, fixeervloeistoffen, fotografische ontwikkelaars, fotografische activators en fotografische additieven;
 • andere gekende gevaarlijke producten op basis van het etiket en het gevaarsymbool op de verpakking, zoals formol en chloortabletten;
 • onbekende producten die burgers aanbrengen en als gevaarlijk beschouwd worden;
 • bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, schimmelwerende middelen en wormbestrijdende houtbeschermingsmiddelen;
 • batterijen en accu’s;
 • metallisch kwik en kwikhoudende afvalstoffen zoals kwikthermometers en gasontladingslampen (bv. spaarlampen en tl-lampen);
 • brandblusmiddelen zonder statiegeld;
 • niet (volledig) opgebrand vuurwerk en niet (volledig) opgebrande vuurpijlen. Vuurpijlen afkomstig van (plezier)vaartuigen worden niet beschouwd als huishoudelijk afval en worden dus niet op elk recyclagepark aanvaard. U kan hiermee terecht bij de verkoper of producent, of doet een beroep op een private inzamelaar;
 • injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten aangeboden in een naaldcontainer;
 • rookdetectors;
 • röntgenfoto’s en nitraatfilms;
 • niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig gebruik en gaspatronen.

Wat kan niet?  

 • Laboratoriumafval
 • Oude geneesmiddelen (apotheker)
 • Explosieven of munitie (politie)
 • Lege metalen en plastieken flessen en flacons van cosmetica (dit hoort thuis in de pmd-zak)

Meer weten over Kga? 

Download deze informatiefiche: alles wat u moet weten over Kga

 

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

Onder afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vallen grote huishoudelijke apparaten, koel- en diepvriestoestellen, televisies en monitoren en overige kleine toestellen.

Als u geen nieuw toestel koopt en uw toestel stuk is, kunt u het naar het recyclagepark brengen.

 

Textiel

Textiel wordt huis-aan-huis of via containers ingezameld. Deze fractie kan ook naar de kringwinkel of het recyclagepark gebracht worden.


Wat kan?

 • Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)
 • Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden)
 • Keuken en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes)
 • Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen)
 • Speelgoedknuffels
 • Propere lappen, textiel met klein defect

Wat kan niet?

 • Tapijten
 • Matrassen
 • Zetelkussen
 • Nat en/of besmeurd textiel

 

Restafval  


Wat kan?

Alle vaste afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die in een restafval / huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor er een andere selectieve inzameling bestaat: kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, kga, gft, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde metalen, puin, pmd en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

Wat kan niet?

Kadavers of slachtafval

 

Sorteergids

www.betersorteren.be/sorteren-a-z/

www.betersorteren.be/sorteergids/

 

Ophaalkalender

www.ophaalkalender.be/

www.ophaalkalender.be/Calendar