Zwerfvuil (en openbare reinheid)

Wilt u als bedrijf, organisatie, stad of gemeente actie voeren voor een mooie propere zwerfvuil-vrije omgeving en kom af maken met rondslingerende peuken, blikjes en hondenpoep? Wilt u voor eens en voor altijd verlost zijn van sluikstort?  

Mooimakers helpt u hier graag bij! Mooimakers ondersteunt lokale besturen en Vlaamse partners om samen met bewoners, verenigingen en bedrijven de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstort. 

Hoe? 

 • Via vergoedingen en subsidies 
  • Jaarlijkse toelagen voor  
  • Het organiseren van opruimacties met minstens 20 deelnemers 
  • Het organiseren van een bedankmoment voor de structurele vrijwilligers die een stuk van het grondgebied hebben geclaimd en dit op regelmatige basis opruimen. Deze vrijwilligers zijn hiervoor aangesloten bij de vrijwilligerwerking van de gemeente of afvalintercommunale. 
  • Het gebruik van de Netheidsbarometer  
  • Scholen en verenigingen door deelname aan Operatie Proper
  • Deelname aan het project Nudging in het kader van gedragsverandering 
  • Deelname en registratie van de handhavingsweek 
  • Projectsubsidies 
  • Aanpak vuilnisbakkenplan: een financiële ondersteuning om een vuilnisbakkenplan uit te werken met als doel het beheer van de straatvuilnisbakken te optimaliseren  
  • Thematische aanpak: een financiële ondersteuning die specifieke doelplaatsen of zwerfvuilfracties wensen aan te pakken op hun grondgebied.  
  • Eigen projectvoorstel: een financiële ondersteuning voor een eigen projectvoorstel voor de aanpak van de openbare netheid dat niet past binnen één van de andere projectmogelijkheden  
  • Coachingtrajecten: door middel van coachingtrajecten, willen we gemeenten helpen om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren.  
  • Onderzoekstrajecten: Mooimakers roept lokale besturen op om deel te nemen aan proef- en onderzoeksprojecten inzake vernieuwend zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Hiervoor kan je rekenen op financiële ondersteuning en begeleiding door Mooimakers.  
 • Via campagnes en informatie via diverse communicatiekanalen 
 • Via het ter beschikking stellen van opruimmateriaal via de webwinkel 
 • Via kennisuitwisseling met de kenniswijzer en de uitwisselingsmomenten 
 • Via andere initiatieven zoals:  
  • De samenwerking met scholen en verenigingen onder de noemer van Operatie Proper 
  • Het aanbod van een centraal meldings- en registratiesysteem met focus op zwerfvuil en sluikstort Mijn Mooie Straat 
  • De quickscan: een handige toepassing waarmee je op korte termijn in kaart brengt wat de voornaamste knelpunten en sterktes zijn in het huidige zwerfvuilbeleid in de gemeente. 
Ook interessant voor u
Contact

Mooimakers

info@mooimakers.be