Duurzame aankopen

De Vlaamse overheid ambieert om in 2020 haar overheidsopdrachten voor 100% te verduurzamen. Met een duurzaam aankoopbeleid wil de overheid het marktaandeel van duurzame producten en diensten vergroten.

Om aankopen via overheidsopdrachten te verduurzamen heeft zij als beleids- en adviesdocument het Vlaams Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten opgesteld. Het actieplan biedt gevalideerde duurzaamheidscriteria die in bestekken opgenomen kunnen worden.

Een duurzaam aankoopbeleid is zowel milieu-, sociaal, ethisch en economisch verantwoord. In het kader van het Vlaams Materialenprogramma wil de OVAM het aankoopbeleid van de Vlaamse overheid ook gebruiken als middel om haar materialenbeleid in de praktijk om te zetten en de afzet van producten uit gerecycleerde materialen te bevorderen.

Om dit te realiseren zet de OVAM in op:

 • de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde materiaalcriteria, om deze toe te voegen aan de productfiches met gevalideerde duurzaamheidscriteria van de Vlaamse overheid voor opname in bestekken ;
  Een voorbeeld hiervan vindt u bij rechts op deze pagina bij Publicaties.
 • het opnemen van de materiaalcriteria  in de standaardbestekken van de Vlaamse overheid;
 • het beleidsmatig en gestructureerd  verankeren van het duurzaam aankoopbeleid in de werking van steden en gemeenten;
 • het ondersteunen van organisatoren om de milieu-impact van evenementen te verminderen en te verduurzamen, meer info hierobver vindt u op : OVAM-evenementenbeleid

De producttest is stopgezet. Alle nuttige gegevens uit de tool zijn geïntegreerd in de duurzaamheidscriteria van de Vlaamse en federale overheid.

Meer informatie over duurzaamheidscriteria en de aanpak van een duurzame aankoop kunt u terugvinden via volgende links:

Website van het departement Bestuurszaken:

 • centraal aanspreekpunt waar de Vlaamse overheid terecht kan met vragen over duurzame overheidsopdrachten,
 • diverse productfiches met gevalideerde duurzaamheidscriteria,

 • overzicht beleid, acties, steekkaarten, handleidingen en links.

 - 'Steunpunt duurzame overheidsopdrachten' van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG):

 • ondersteund door de Coördinatiecel Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse overheid,

 • informatie voor steden en gemeenten over aanpak duurzaam aankopen,

 • voorbeeldbestekken en infosessies. 

Gids voor duurzame aankopen van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO):

 • praktische hulp om alle duurzaamheidsaspecten voor een productgroep te raadplegen,

 • inclusief achtergrondinformatie en overzicht nationaal en Europees beleid.