Materialenscan

Ruim 120 kmo’s zetten eerste stappen naar een optimaal materialengebruik dankzij de materialenscan

De ontginning van grondstoffen en het gebruik van materialen heeft heel wat milieu-impact. Bovendien worden veel grondstoffen steeds schaarser en dus duurder. Dat heeft ook grote gevolgen voor veel kmo’s die met steeds hogere materiaalkosten worden geconfronteerd. Via het materialenscanprogramma lieten de voorbije jaren meer dan 120 bedrijven hun materialengebruik doorlichten door gespecialiseerde adviseurs. Deze eerstelijnsscan had tot doel de bedrijven te sensibiliseren, te stimuleren en op weg te helpen om (nog meer) duurzaam om te springen met hun materialen en kon door de adviseurs gratis worden aangeboden dankzij de financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de OVAM.

Ter afsluiting van het materialenscanprogramma, werd een evaluatie gemaakt. De resultaten daarvan kan u lezen in de infobrochure “Duurzaam materialengebruik loont; de resultaten van de materialenscan”. De evaluatie maakt duidelijk hoezeer een duurzaam materialenbeheer grote economische voordelen kan bieden aan kmo’s. Uit de scans blijkt dat de grondstofverliezen gemiddeld met maar liefst 10% verminderd kunnen worden en dat 2% op de productiekosten kan worden bespaard. De OVAM gaat dan ook volop verder aan de slag met de resultaten van dit programma om in de toekomst nog beter de Vlaamse kmo’s stappen te helpen zetten naar een duurzamer materialengebruik.

 

Waarom duurzaam materialengebruik?