Modellen voor Integrale milieu-impactanalyse

Ruwe grondstoffen, materialen en producten zijn onmisbaar om onze economie draaiende te houden. Ontginningen en de daaropvolgende productie- en consumptieprocessen zorgen echter voor heel wat milieu-impact. Deze milieu-impact situeert zich niet alleen in Vlaanderen zelf maar ook daarbuiten: de Vlaamse economie is immers sterk afhankelijk van import van ruwe grondstoffen, materialen en (half)afgewerkte producten.

De OVAM heeft verschillende tools laten ontwikkelen om de totale milieu-impact, ook die inde voorketen, in kaart of in rekening te brengen.

  • Bij de uitgebreide mca zijn de verschillende afvalstromen het uitgangspunt.
  • Met het Vlaamse milieu input-outputmodel kunnen momenteel milieu-impacten van sectoren berekend worden. In de toekomst zal dit ook mogelijk zijn voor consumptiegoederen.
  • De ecolizer kan gebruikt worden om bij productontwikkeling rekening te houden met de totale milieuimpact van een product
  • Via materialen methodiek kan men bij het ontwerp van gebouwen de materiaalimpact berekenen incl. die in de voorketen.