Analysemogelijkheden van het Vlaams milieu input-outputmodel

Analysemogelijkheden

Met een input-outputmodel kunnen verschillende soorten analyses uitgevoerd worden. Om te beginnen kunnen er allerhande economische analyses uitgevoerd worden, wat ook de oorsprong is van input-outputmodellen.

Wat ons Vlaamse milieu input-outputmodel zo krachtig maakt, is de uitbreiding met de milieu-extensie tabellen. Daardoor kunnen we ook de milieudruk bepalen. Mogelijke analyses met het input-outputmodel gekoppeld aan de milieu-extensietabellen zijn:

  • Het model meet alle belangrijke milieu-effecten: emissies naar bodem, lucht en water, waterverbruik, energiegebruik, afvalproductie en materiaalgebruik.

  • Het model meet de milieu-effecten van zowel de productie als de consumptie van producten. Consumptie omvat al het finale verbruik van goederen, door zowel privé-personen als bedrijven en overheden.

  • Het model meet zowel de directe milieudruk als de indirecte milieudruk van de productie. Met directe milieudruk bedoelen we de rechtstreekse milieu-effecten van de activiteiten van een sector in Vlaanderen. De indirecte milieudruk houdt rekening met de milieu-effecten die ontstaan zijn in de voorgaande stappen van de productieketen.

  • Het model stopt niet bij de landsgrenzen: de import van goederen en diensten creëert een indirecte milieudruk in het buitenland die gemeten kan worden.

Bovendien kan het input-output model gekoppeld worden aan socio-economische gegevens zoals werkgelegenheid. Een dergelijk IO-model verzamelt alle relevante economische, milieugegevens en socio-economische gegevens met betrekking tot consumptie en productie en kan een antwoord bieden op vragen als: "Welke economische sectoren en welk consumptiegedrag in Vlaanderen veroorzaken de meeste milieudruk?", "Hoe afhankelijk is Vlaanderen voor zijn consumptie van andere landen?”, etc.
Het kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van LCA analyses: “Wat is de CO2 uitstoot van het gebruik van een personenwagen?”.

In opdracht van de OVAM voerde VITO een studie uit “Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-output modellen” (Vercalsteren et al. 2015). Hierin staat een overzicht van de mogelijkheden van IO-modellen op beleidsniveau.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde studies:

  • Milieu-impact van productie- en consumptieactiviteiten in Vlaanderen (MIRA - Vlaams model 2003)

  • Toepassing van het Vlaamse IO-model op de voedingsketen in Vlaanderen (SuMMa)

  • Samen naar een sterke Vlaamse metaal(recyclage)cluster (VMP – Vlaams EE MR IO-model)

  • Berekening rebound effect in het kader van LNE-Ecologische Voetafdruk studie (LNE)

 

Aanvragen gegevens

Is uw interesse gewekt en wil u binnen uw beleidsdomein of onderzoek aan de slag met het model, dan kunt u de gegevens aanvragen. Daarvoor moet u onderstaande gebruiksovereenkomst(en) invullen en ons bezorgen via wraes@ovam.be. Van zodra wij de ondertekende overeenkomst ontvangen, bezorgen we u de nodige data. De "Overeenkomst monetaire data" en "Overeenkomst milieudata" vindt u rechts op deze pagina onder Publicaties.