Gezondheidsmetingen op 4 cases

Ceraa heeft metingen uitgevoerd in de volgende 4 gebouwen, zij werden tevens als  voorbeeldprojecten beschreven binnen de studie veranderingsgericht bouwen:

Renovatie Zonneveld
Renovatie Zonneveld
Renovatie Sterrenveld
Renovatie Sterrenveld
Renovatie School
Renovatie School
Renovatie Jeugdland
Renovatie Jeugdland

In totaal werden 8 metingen inzake luchtkwaliteit uitgevoerd (2 metingen per project). Daarbij werden volgende  parameters gemeten: CO2, TVOS, temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtdebiet en fijn stof. De metingen werden uitgevoerd in de meest ‘vervuilde’ plaatsen van de beschouwde case: in de woningen werden de slaapkamer en de woonkamer geanalyseerd, in de derde casestudy werden twee klassen geanalyseerd en in de vierde casestudy werden metingen gedaan in 2 kantoren.

Geïnspireerd op de BREEAM procedures, werden de gezondheidsaspecten beoordeeld op twee niveaus: de intrinsieke kwaliteit van het gebouw (eigen aan ontwerp) en extrinsieke invloeden (het onderhoud van het gebouw en het beheer ervan door de gebruikers).

Uit de analyse van deze metingen  heeft Ceraa in de studie een aantal knelpunten geïnventariseerd en een aantal gezondheidsrichtlijnen geformuleerd naar gebruikers, overheden en bouwproducenten.

Afbeelding gezondheidsmetingen