Living Lab Veranderingsgericht bouwen: onderzoek op Blackfields

Case BlackfieldsEVR-Architects voerde samen met Alive Architecture en 1010architecture urbanism in 2016 in opdracht van de OVAM en LNE, een screening uit van meer dan 10 blackfields. De site 'De Potterij' in Mechelen is er uitgekomen als grootste kanshebber voor een veranderingsgericht bouwproject, omwille van de ligging van de site in een stedelijke omgeving. Deze ligging biedt kansen voor het gebruik van de site voor tijdelijke activiteiten, in afwachting van een sanering en definitieve herinrichting.

Hierna vindt u de ideeën die EVR, samen met Alive Architecture en 1010architecture urbanism, in 2016 uitwerkte voor de inrichting van een living lab op de Potterij. Deze ideeën zijn uitgewerkt als 5 maakateliers, die meegenomen  worden als voortraject voor de (tijdelijke) herinrichting van de Potterij-site in het kader van de Pilootprojecten Terug in Omloop, opgezet ism het team Vlaamse bouwmeester (duur van Pilootproject: 2016-2021).