Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichtconvenanten, MBO's,
beheersorganismen ...

UPV Vlaanderen - Nieuw

Ondertekening AVP-convenant e-waste en zonnepanelen

Op 28 juli 2021 plaatsten de OVAM en de diverse bedrijfssectoren hun handtekening onder het Aanvaardingsplichtconvenant AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Op 18 augustus was het convenant zonnepanelen aan de beurt. In de convenanten zijn afspraken vastgelegd om de praktische invulling van de aanvaardingsplicht verder te verbeteren. Recupel en PVCycle blijven op post als beheersorganismen. Hoge inzameling en adequate verwerking garanderen en daarnaast verdere stappen zetten richting een circulair model zijn de uitdagingen voor de komende jaren. 

pdf bestandAVPC tot 28/7/2029.pdf (17.02 MB)

pdf bestandAVPC tot 19.08.2029.pdf (11.76 MB)

 

Aanvaardingsplicht Matrassen gestart

Vanaf 1 januari 2021 geldt de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen. Dit geldt zowel voor de huishoudelijke als voor de professionele markt (hotels, vakantieparken, ziekenhuizen, woonzorgcentra...). De producenten/invoerders dragen de verantwoordelijk voor het beheer van afgedankte matrassen en het behalen van de inzamel- en verwerkingsdoelstellingen. Voor de praktische uitvoering werd een aanvaardingsplichtconvenant afgesloten met de sector en Valumat als beheersorganisme opgericht.  

pdf bestandAVPC tot 1.01.2029 (7.46 MB)

 

Studie over de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van de OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

pdf bestandStudie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

pdf bestandSynthese NL.pdf (1.38 MB)

pdf bestandSynthese FR.pdf (1.39 MB)

pdf bestandSynthese ENG.pdf (1.39 MB)