Collectieve invulling van de aanvaardingsplicht

Nagenoeg alle producenten voeren hun aanvaardingsplicht via een gezamenlijk systeem uit. Schaalvoordelen en ontzorging liggen aan de basis van het succes van collectieve systemen. Een collectief systeem wordt vormgegeven in een onderhandelde overeenkomst tussen de OVAM en de betrokken sector. Tot 2019 werd dit vastgelegd in een milieubeleidsovereenkomst. Nu spreken we over een aanvaardingsplichtconvenant. In deze convenanten wordt meer concreet afgesproken hoe de inzameling, de verwerking, de financiering en de rapportage zal georganiseerd worden.

In deze tabel vindt u de lopende aanvaardingsplichtconvenanten.