Rapportage

De producenten moeten jaarlijks een verslag uitbrengen over het afgelopen jaar. Interesse? U vindt de jaarverslagen op de website van de respectievelijke beheersorganismen.

De Vlaamse Regering moet tweejaarlijks een evaluatierapport uitbrengen over de lopende milieubeleidsovereenkomsten. Deze evaluatierapporten worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement en vervolgens besproken in de Commissie Leefmilieu. Vanaf 2019 wordt gewerkt met aanvaardingsplichtconvenanten. Hierover wordt geen verslag meer opgesteld door de overheid.

U vindt de evaluatierapporten in deze tabel.

Contact