Hoe komen milieubeleidsovereenkomsten tot stand?

De procedure in vogelvlucht

Vooraleer de partijen een milieubeleidsovereenkomst (MBO) ondertekenen, wordt een heel traject afgelegd. Dit traject is wettelijk vastgelegd in het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Het bestaat uit volgende stappen:

  1.  De bevoegde minister lanceert een startnota met de krachtlijnen voor de te onderhandelen MBO;
  2.  Openbare consultatie over de startnota voor Vlaams Parlement, Minaraad en alle stakeholders;
  3.  De Vlaamse Regering keurt de startnota goed;
  4.  Onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en de bedrijfsfederaties;
  5.  Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering;
  6.  Openbare consultatie over het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst  voor Vlaams Parlement, Minaraad en alle stakeholders;
  7.  De Vlaamse Regering keurt de milieubeleidsovereenkomst definitief goed;
  8.  De betrokken partijen ondertekenen de milieubeleidsovereenkomst.

Lopende consultaties - Laat uw stem horen!

U kunt op 2 momenten in het proces van een milieubeleidsovereenkomst uw stem laten horen:

  • bij aanvang van het project via de consultatie over de startnota die de krachtlijnen van de te onderhandelen MBO vastlegt;
  • bij de bekendmaking van het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst.

Hier vindt u een overzicht van de milieubeleidsovereenkomsten waarvoor de procedure loopt.

Schrijf u hier in

Door in te schrijven worden uw gegevens opgenomen in onze mailinglist 'milieubeleidsovereenkomsten' en wordt u per mail op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe consultatie start.

 

 

 

 

Contact

Dienst Ketenbeheer en Bedrijven
mbo@ovam.be
015 284 161