Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Hergebruik van (A)EEA
De kringloop in beeld
Folder "Handel en Wandel van de Schroothandel"
Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Europese AEEA richtlijn
Contact

Dienst Ketenbeheer en bedrijven
aeea@ovam.be
015 284 357