Bagger- en ruimingsspecie

Wanneer waterlopen of waterlichamen worden geruimd komt er bagger- en ruimingsspecie vrij. Vaak is deze specie terug inzetbaar als bodem of als bouwstof. Welke voorwaarden hiervoor gelden en hoe dit in de praktijk best wordt aangepakt vindt u in de code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie.

De algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie

De code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie geeft uitvoering aan artikel 5.3.4.3. van het VLAREMA. Ze bevat de voorwaarden voor het aanwenden van bagger- en ruimingsspecie en de bepalingen voor monsterneming, analyse en toetsing.

De code beschrijft verder de geldende normering bij oeverdeponie van bagger- en ruimingsspecie, on-site natuurlijke ontwatering en gecontroleerd afvoeren van de specie.

Ten slotte bevat de code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie de procedure voor noodruimingen en geeft zij verduidelijking bij het opstellen en bijhouden van een materialenregister.