Biomassapotentieel uit houtkantenbeheer

In het kader van de OVAM-referentietaak, voert de VITO studiewerk uit omtrent de ontwikkeling van een centraal datasysteem voor biomassa(rest)stromen uit de open ruimte.

De OVAM onderschrijft de noodzaak voor deze opdracht in het actieplan 'Duurzaam Beheer Biomassa(rest)stromen 2015-2020' en het interbestuurlijk plattelandsoverleg ‘Oogstbare Landschappen’. Beide stellen het mobiliseren van biomassa(rest)stromen centraal. Hierbij is een uniforme aanpak rond dataverzameling en -uitwisseling noodzakelijk om te komen tot een gezamenlijk beheer, planning en opvolging en zodoende tot een maximale valorisatie van biomassa(rest)stromen uit de open ruimte.

Om de ontwikkeling van het centraal datasysteem kracht bij te zetten, wordt deze jaarlijks ondersteund door een specifieke case, uitgewerkt in samenwerking met terreinbeheerders.
In 2017 werd gefocust op het potentieel van houtkanten in Vlaanderen. Een dashboard toont de geaggregeerde gegevens van deze case op drie manieren:

  • Hoeveelheid beschikbare biomassa
  • Toepassing 1 – houtsnippers als bron voor een bio-energie installatie waarbij je als gebruiker de capaciteit van een installatie kan aanpassen alsook het percentage biomassa dat mag toegewezen worden aan bio-energie
  • Toepassing 2 – houtsnippers als bijmenging voor OSB-platen, waarbij je als gebruiker het percentage bijmenging in OSB-platen kan aanpassen alsook het percentage biomassa dat mag toegewezen worden aan deze toepassing

Het dashboard kan je via uitproberen via de link rechts op deze webpagina.

Met behulp van de verschillende filters kun je tal van vraagstukken beantwoord krijgen (bijv. potentieel in je gemeente, identificatie van clusters van gemeenten om samen een bio-energie installatie te faciliteren, enz.).
Opgelet: de verkregen informatie is indicatief van aard. Naargelang meer en betere data beschikbaar worden gesteld, verhoogt de nauwkeurigheid van de informatie.

Dit jaar, 2018, ligt de focus op het potentieel van berm- en natuurmaaisel in Vlaanderen alsook de optimalisatie van een biomassahub-netwerk om het maaisel en hout van houtkanten maximaal te valoriseren. De OVAM wil hierdoor een bijdrage leveren aan de realisatie van één van de maatregelen van het actieplan Groene Warmte.

Voor meer informatie omtrent het centraal datasysteem voor biomassa(rest)stromen, de specifieke cases of het optimaliseren van waardeketens (MooV), kan u terect bij het team bio-based economy van de VITO: Ruben Guisson (ruben.guisson@vito.be) en Annelies De Meyer (annelies.demeyer@vito.be).