Primaire productie biomassa

Wat is biomassa?

Biomassa is een heel ruim begrip. Het wordt in verschillende sectoren geproduceerd en kent ontzettend veel toepassingen.

De meest bekende biomassa is wellicht het voedsel dat op ons bord komt. De land- en tuinbouw en de visserijsector produceren veel biomassa, zowel dierlijk als plantaardig. Sectoren als de bosbouw zorgen voor extra biomassa.

Al deze producten worden geteeld met een bepaald doel: voedsel, diervoeder, energie, kleding, grondstoffen voor chemie, bioplastics, papier en karton, houten producten, farmaceutische toepassingen enz. Zij komen via de distributiesector tot bij de consument, na eventuele verdere verwerking.

Bij al de tussenschakels kunnen biomassareststromen vrijkomen.

In eerste instantie is voorkomen hier het doel. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan preventie van papierverspilling en voedselverliezen.

Als deze reststromen toch vrijkomen, is het uitkijken naar andere nuttige toepassingen. Bepaalde reststromen komen uiteindelijk, al dan niet na verwerking, terug bij de primaire productie - dit onder de vorm van bodemverbeterende middelen of nutriënten, zodat de kringloop van de biomassa wordt gesloten.

Definities

Biomassastromen: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en reststromen van biologische oorsprong uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur

Biomassareststromen: biomassa-afval en biomassafracties niet bestemd voor het doel waarvoor ze intentioneel werden geteeld, zoals voeding, energie (incl. nevenstromen van de voedingsindustrie en dierlijke bijproducten; excl. energieteelten)

Biomassa-afvalstromen: al dan niet gescheiden ingezamelde biologisch afbreekbare fractie van bedrijfsafval en huishoudelijk afval (onderverdeling volgens type en oorsprong)