Categoriëen dierlijke bijproducten en afgeleide producten

Dierlijke bijproducten


Categorie 1-materiaal


Cat. 1-materiaal met uitzondering van kadavers

 • gespecificeerd risicomateriaal (GRM), nl. kop en ruggegraat van runderen, schapen en geiten

 • keukenafval van internationale vervoermiddelen, zoals vliegtuigen en schepen
  (NB: internationaal = buiten Europa)

Cat. 1-materiaal, in het bijzonder kadavers van gezelschapsdieren

 • honden, katten, cavia's, enz.

Cat. 1-materiaal, in het bijzonder kadavers van landbouwhuisdieren

 • koeien, schapen, geiten

Categorie 2-materiaal


Cat. 2-materiaal met uitzondering van kadavers

 • afgekeurd vlees van slachthuizen; bedorven dierlijke bijproducten; maagdarminhoud
  (NB: mest valt onder bevoegdheid van de VLM Mestbank)

Cat. 2-materiaal in het bijzonder kadavers van landbouwhuisdieren

 • varkens, kippen

Cat. 3-materiaal

 • slachtafval (van in slachthuis goedgekeurde dieren)
 • voormalige voedingsmiddelen
 • keukenafval en etensresten


Afgeleide producten


Afgeleide producten van cat. 1-materiaal

 • diermelen & -vetten die naar verbranding moeten

Afgeleide producten van cat. 2-materiaal

 • diermelen & -vetten die naar meststoffen mogen

Afgeleide producten van cat. 3-materiaal

 • diermelen & -vetten die naar veevoeding of petfood mogen