Erkenningen dierlijke bijproducten

Een erkenningsaanvraag voor dierlijke bijproducten (DBP) moet u digitaal indienen via het Digipost loket.

U gebruikt het Digipost loket in twee gevallen:

  • Aanvraag voor erkenning voor activiteiten met DBP die afvalstoffen zijn en waarvoor de OVAM de erkenning aflevert (opslag, hantering, compostering, vergisting, dierencrematorium of -begraafplaats, verbranding als afvalstof);
  • Aanvraag voor erkenning voor activiteiten met dierlijke mest én DBP-afvalstoffen. In dit geval levert de Mestbank (VLM) de erkenning af na advies van de OVAM. Voor het advies van de OVAM moet u zelf een kopie van uw aanvraagdossier voor de Mestbank opladen in het Digipost loket zodat de OVAM haar advies naar de Mestbank kan overbrengen.

Let op: Erkenningsplichtige activiteiten die enkel dierlijke mest als input gebruiken, worden door de Mestbank erkend en moeten NIET via Digipost worden ingediend.

De procedure voor de registratie als vervoerder en/of IHM van dierlijke bijproducten blijft ongewijzigd (via het OVAM webloket).

Het Digipost loket vindt u hier.

 

Medewerkers van uw organisatie die al een geverifieerde login hebben voor toegang tot het webloket registraties voor vervoerders en IHM of tot het webloket grondstofverklaringen, krijgen automatisch toegang tot digipost.

Een nieuwe login kan aangevraagd worden op de startpagina van digipost. Meer info hierover vindt u in de handleiding.

Voor een erkenningsaanvraag selecteert u in Digipost onder 'Digiposttype' de rubriek 'Erkenning Dierlijke Bijproducten'. Daarna vult u de vereiste velden in en voegt u de vereiste dossierstukken toe. Het Digipost loket geeft aan welke minimale informatie uw aanvraagdossier moet bevatten.

De OVAM zal u bij een positieve evaluatie het originele erkenningsbesluit per brief bezorgen.

  • Voor verdere vragen over het gebruik van het Digipost loket kan u contact opnemen met onze helpdesk (015 284 381).
  • Voor inhoudelijke vragen over de samenstelling van een erkenningsaanvraag, vult u het contact formulier team Bio op deze pagina in.