Dierlijke bijproducten in afvalwater

De Europese wetgeving verbiedt de verwijdering van dierlijke bijproducten via de afvalwaterstroom. Vast dierlijk materiaal mag niet worden vermalen, geweekt, op andere wijze verwerkt of onder druk gezet om samen met het afvalwater te verwijderen.

Op deze materie is ook de regionale wetgeving voor lozingsnormen van afvalwater van toepassing.

De regels voor de voorbehandeling van afvalwater werden door alle bevoegde gewestelijke overheden vastgelegd in een gezamenlijke 'Nota ter verduidelijking'.

Nota ter verduidelijking: dierlijke bijproducten in afvalwater
Gemeenschappelijke nota van alle betrokken gewestelijke overheden