Gasflessen

Wie een lege gasfles heeft of een gasfles niet meer gebruikt, kan deze terugbrengen naar of laten ophalen door de rechtmatige eigenaar of de gasleverancier. Zo kan de gasfles hergebruikt worden of door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd wordenDe verwerking van gasflessen houdt een risico in en gasflessen mogen dus in geen geval ingezameld worden met het metaal- en schrootafval.  

Er is een terugnamesysteem voor de gasflessen  opgezet voor de butaan- en propaangasflessen en voor gasflessen met industriële gasflessen.  

Butaan- en propaangasflessen 

Sinds 1 januari 2006 bestaat er een oplossing voor lege gasflessen van butaan en propaan: Febupro, de Federatie Butaan en Propaan, heeft in samenwerking met de OVAM en VVSG een recuperatiesysteem op poten gezet. Wie een lege gasfles heeft of een gasfles niet meer gebruikt, kan ze terugbrengen naar een verdeler van gasflessen in de buurt. Zo'n 300 verdelers verspreid in Vlaanderen nemen deel. De lijst van deze verdelers vindt u op www.febupro.be.

De verdeler aanvaardt alle merken en types van butaan- en propaanflessen, ongeacht de ouderdom, voorzover het past binnen de capaciteit waarvoor de verdeler vergund is. De verdeler mag namelijk slechts een maximum aantal gasflessen stockeren. 

Butaan- en propaangas wordt verko