Inzameling en ruil silobanden

In 2012 werd, in samenwerking met kabinet Leefmilieu van minister Joke Schauvliege, de OVAM, Recytyre en de landbouworganisaties, gestart met een subsidieregeling voor het inzamelen en verwerken van overtollige silobanden. De subsidieregeling loopt ten einde op 31 december 2018 en wordt voorlopig niet verlengd. Landbouwers die nog kans willen maken op financiële steun voor de afvoer van silobanden, moeten hun aanvraag aan de OVAM bezorgen vóór 1 januari 2019.

De subsidieregeling heeft als doelgroep alle gestopte en actieve landbouwers uit het Vlaamse Gewest. De tussenkomst beperkt zich tot 1000 silobanden per landbouwer.

Landbouwers kunnen ook beschadigde silobanden omruilen tegen intacte exemplaren. Deze ruil wordt echter niet gesubsidieerd.

Aanvraag voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden

Landbouwers dienen bij de OVAM een aanvraag in voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden. Voldoet de landbouwer aan de criteria, dan krijgt hij een tussenkomst in de kosten voor de inzameling en verwerking die maximaal 2/3 van de factuur van de inzamelaar bedraagt. De tussenkomst wordt gegeven voor maximaal 1000 silobanden en is beperkt tot max. 0,97 euro per band .

De folder 'Inzameling en ruil van silobanden' en het aanvraagformulier vindt u rechts van deze pagina bij Publicaties.

Wenst u nog in aanmerking te komen voor de huidige regeling, zorg er dan voor dat uw aanvraag bij de OVAM is ingediend tot en met 31 december 2018.

Ik heb een aanvraag ingediend maar nog geen reactie ontvangen?

Hou er rekening mee dat het verwerken van uw aanvraag bij de OVAM een 3-tal maanden duurt.
Om voor de huidige regeling in aanmerking te komen is het voldoende dat uw aanvraag bij de OVAM is ingediend tot en met 31 december 2018. De verwerking door de OVAM mag na die datum.