Inzameling en ruil silobanden

De OVAM en Recytyre sloten in samenspraak met de Boerenbond en ABS op 3 oktober 2012 een eerste overeenkomst af voor het inzamelen en verwerken van overtollige silobanden bij landbouwers. Deze overeenkomst voorzag een subsidieregeling tot eind 2015. Om nog meer landbouwers ertoe aan te zetten de overtollige silobanden af te voeren, werd beslist om de regeling ook ná 2015 verder te zetten. De OVAM en Recytyre trekken hiervoor elk 400.000 euro uit voor de periode van januari 2016 tot eind 2018.

De subsidieregeling heeft als  doelgroep alle gestopte en actieve landbouwers uit het Vlaamse Gewest. Tot 2015 beperkte de tussenkomst zich tot 500 silobanden per landbouwer. Vanaf 1 januari 2016 is dit aantal opgetrokken tot 1000 silobanden per landbouwer.

Landbouwers die vóór 2016 een aanvraag voor tegemoetkoming indienden en meer dan 500 silobanden lieten inzamelen – waarbij de tegemoetkoming dus beperkt was tot 500 banden – zullen met terugwerkende kracht vergoed worden voor de overige afgevoerde silobanden (tot max. 1000). Deze landbouwers zullen hiervan begin 2016 individueel per brief verwittigd worden door de OVAM en dienen hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Landbouwers die minder dan 1000 silobanden lieten inzamelen, kunnen een tweede aanvraag indienen voor tegemoetkoming (tot een max. aantal van 1000 banden in totaal – dus de twee ophalingen samen).

Landbouwers kunnen ook beschadigde silobanden omruilen tegen intacte exemplaren. Deze ruil wordt echter niet gesubsidieerd.

Aanvraag voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden

Landbouwers dienen bij de OVAM een aanvraag in voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden. Voldoet de landbouwer aan de criteria, dan krijgt hij een tussenkomst in de kosten voor de inzameling en verwerking die maximaal 2/3 van de factuur van de inzamelaar bedraagt. De tussenkomst wordt gegeven voor maximaal 1000 silobanden en is beperkt tot max. 0,97 euro per band .

De folder 'Inzameling en ruil van silobanden' en het aanvraagformulier vindt u rechts van deze pagina bij Publicaties.

Wenst u nog in aanmerking te komen voor de huidige regeling, zorg er dan voor dat uw aanvraag bij de OVAM is ingediend tot en met 31 december 2018.

Ik heb een aanvraag ingediend maar nog geen reactie ontvangen?

Hou er rekening mee dat het verwerken van uw aanvraag bij de OVAM een 3-tal maanden duurt.
Om voor de huidige regeling in aanmerking te komen is het voldoende dat uw aanvraag bij de OVAM is ingediend tot en met 31 december 2018. De verwerking door de OVAM mag na die datum.