Selectieve inzameling van harde kunststoffen via het containerpark

Omdat duurzaam omgaan met materialen essentieel wordt, streven we er naar om via ketenbeheer zoveel mogelijk materialen in de materiaalketen te houden. Ook voor post-consumer kunststoffen gaan we deze uitdaging aan. Van de circa 100.000 ton post-consumer harde kunststoffen die jaarlijks ontstaan, wordt momenteel ongeveer 20.000 ton selectief ingezameld.

De OVAM voerde een studie uit om de verschillende sorteerboodschappen voor harde kunststoffen die nu al worden toegepast op containerparken te toetsen aan een referentiemethode, nl. afvoer van grofvuil voor verbranding met energierecuperatie. Bij deze toetsing werd niet alleen de financiële kant bekeken, maar werd ook de milieu-impact meegenomen. Voor deze studie leverden 21 afvalintercommunales data aan voor in totaal 196 containerparken.

De studie toont aan dat de milieu-impact van het selectief inzamelen van harde kunststoffen en de daaropvolgende verwerking tot recyclaat voor elke getoetste sorteerboodschap aanzienlijk lager is dan de milieu-impact van de referentiemethode.

Uit de resultaten van de studie blijkt bovendien dat de financiële kosten verbonden aan de selectieve inzameling van de harde kunststoffen voor alle sorteerboodschappen duurder uitvallen dan het te verbranden als grofvuil. Voor de meeste sorteerboodschappen blijft de meerprijs echter beperkt. Sommige fracties hebben zelfs een positieve waarde.

In de studie werden de bijdragen die FostPlus uitbetaalt voor het inzamelen van extra verpakkingen nog niet in rekening gebracht. Deze bijdrage bedraagt sedert 1 januari 2014 100% van de referentiekost voor het inzamelen van PMD en wordt uitbetaald a rato van het aandeel verpakkingen in de ingezamelde stroom.

Projecten in het kader van duurzaam materiaalbeheer komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor een subsidie van de OVAM.

Gelet op de positieve milieu-impact van de selectieve inzameling neemt de OVAM de resultaten van dit onderzoek mee naar de evaluatie van het huidige uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (voorzien voor 2014). Daarbij wordt ook bekeken hoe de selectieve inzameling van harde kunststoffen via containerparken wordt ingevoerd via het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval (voorzien voor 2014-2015).

Het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval is evenwel nog niet voor morgen. De OVAM lanceert een oproep naar alle afvalintercommunales en gemeenten om de selectieve inzameling van post-consumer harde kunststoffen niet uit te stellen tot het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen in werking treedt, maar om nu al mee te werken aan het sluiten van de kunststofketen.

Contact

Dienst Ketenbeheer & Bedrijven - Cel Transport
kunststoffen@ovam.be
015 284 354

Publicatie

Toetsing selectieve inzameling van harde kunststoffen via het containerpark