Medisch afval

De inperking van het risico op besmetting, vergiftiging of verwonding door afvalstoffen die in de medische sector ontstaan, blijft de belangrijkste doelstelling van het beleid rond medisch afval. De medische sector evolueert echter... Meer en andere afvalstoffen ontstaan bij de medische behandeling van mensen en dieren, en dit op andere locaties. De verzorgingssector vroeg daarom naar een geactualiseerde handleiding voor het beheer van medische afvalstoffen. Samen met vertegenwoordigers van de verzorgingssector, de overheid, de gemeenten en intercommunales, de milieubedrijven en de afvalverwerkers bracht de OVAM een nieuwe handleiding uit in december 2014.

Handleiding medisch afval

De vernieuwde handleiding 'beheer medische afvalstoffen'  biedt een antwoord op praktische vragen in verband met het zorgvuldig en juist beheer van medische afvalstoffen. De informatie staat gebundeld in aparte hoofdstukken voor de drie belangrijkste producenten van medische afvalstoffen: de ziekenhuizen, de geneeskundige praktijken en de thuisverpleegkundigen.

  • Voor ziekenhuizen is het beheer van het afval een belangrijke uitdaging omwille van de omvang en het relatief grote aandeel risicohoudend medisch afval (RMA). Dit risicohoudend medisch afval maakt tien tot vijftien procent van de totale hoeveelheid ziekenhuisafval uit, maar is wel verantwoordelijk voor bijna vijftig procent van de afvalkosten. De handleiding informeert welke medische afvalstoffen in aanmerking komen voor decontaminatie of ontsmetting. De mogelijkheid om een deel van het RMA om te zetten tot niet-risicohoudend medisch afval is nieuw sinds 2014.
  • Het afvalbeheer van geneeskundige praktijken vraagt door de geografische spreiding van deze praktijken een aangepaste benadering. De OVAM wil met deze handleiding gebruiksvriendelijke informatie aanbieden over de wettelijke mogelijkheden voor een efficiënt afvalbeheer.
  • Ook thuisverzorgers vinden in deze handleiding de nodige informatie. Steeds meer patiënten verzorgen zichzelf immers thuis of laten zich thuis verzorgen. Hierdoor wordt de patiënt namelijk zelf producent van medisch afval.

De handleiding  behandelt het ontstaan en de opslag, de afgifte en het vervoer en de verwerking van afvalstoffen. Daarnaast bevat ze ook enkele afvalstoffenfiches met detailinformatie over de verschillende afvalstoffen en een uitgebreide sorteerlijst.