De kringlopen van niet-steenachtige materialen

Bij het afbreken van gebouwen en infrastructuur komen er zowel steenachtige (95%) als niet-steenachtige materialen (5%) vrij. Voorbeelden van niet-steenachtige materialen zijn o.a. minerale isolatiekunststofgips en gipskartonplatendakbitumen, vlakglas, cellenbeton, metalen ...  Van bepaalde materialen zoals gips, metalen en vlakglas worden de kringlopen vandaag al volledig of gedeeltelijk gesloten.

Niet-steenachtige materialen kunnen best zoveel mogelijk gescheiden worden aan de bron om de kwaliteit van de gerecycleerde materiaal te verbeteren of te garanderen. Dit kan door selectief slopen of ontmantelen van gebouwen. Vaak worden deze fracties nog gemengd afgevoerd omdat het logistiek, technisch of economisch nog niet haalbaar is om de afvalstoffen te scheiden aan de bron. In dit laatste geval worden deze afvalstromen gesorteerd in een bouw- en sloopsorteercentrum.

Om de logistiek en de samenwerking binnen een materialenketen te optimaliseren, organiseert de OVAM ketensamenwerkingen. Deze samenwerking bestaat al voor cellenbeton of gips en gipskartonplaten.