Reststromen van biomassa

Biomassareststromen omvatten afval- en restfracties van biomassa die 1) niet gebruikt worden waarvoor de biomassa oorspronkelijk bedoeld was of geproduceerd werd, 2) vrijkomen en mobiliseerbaar zijn en 3) waarvoor een ander, nuttig gebruik gewenst is; bijv. niet-verkochte groenten/fruit, reststromen van de voedingsindustrie, dierlijke bijproducten, gft-afval, sloophout, reststromen van de houtindustrie of stromen die voortkomen uit het beheer van tuinen, parken, bermen, natuur en landschap.

Mogelijkheden van verwerking en voorbehandeling van maaisel

Dode dieren of delen van dieren, producten van dierlijke oorsprong of andere producten die uit dieren zijn verkregen en die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn

GFVO komen vrij bij particulieren, frituristen, horeca en voedingsbedrijven - waar kunnen zij er mee naartoe?

Gft-afval is afkomstig van huishoudens - wat mag wel en wat mag niet bij het gft?

Mest

Is geen afvalstof - de Mestbank is bevoegd.

Doe hier uw aanvraag terugbetaling verwijderingskosten van met fipronil besmette mest.

Wat is roetschors? Roetschors is een schimmel (Cryptostroma corticale) ziekte die vooral voorkomt op esdoorns (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer saccharinum). De schimmel die de Roetschorsziekte veroorzaakt is een zakjeszwam en lijkt zich vooral bij extreem warm en droog weer snel uit te breiden. De verspreiding vindt makkelijk plaats door wind. Hoe kan u een besmette boom herkennen? De esdoorn is extra gevoelig voor besmetting door de schimmel na langdurige droogte en hoge temperaturen en de gevolgen komen dus vooral voor in de nazomer.

In tuinen, plantsoenen, parken, oevers van waterlopen en wegbermen en ook in natuurgebieden komen snoeihout, maaisel en bladeren vrij - waar kan men daarmee naartoe?

Een van de grootste biomassa-afvalstromen die bij huishoudens en bedrijven vrijkomt

Wegwerpluiers versus herbruikbare luiers

Verzamelnaam voor uiteenlopende stromen die voornamelijk vrijkomen in de voedingsketen - wat zijn de verschillende toepassingen?

Het is mogelijk om ongewenst papierafval te verminderen

Rechtstreeks uitrijden en onderploegen mag enkel op eigen landbouwgrond en onder voorwaarde

Er zijn veel verschillende slibstromen - het Uitvoeringsplan Slib biedt uitkomst, maar er zijn nog veel uitdagingen

Met zijn allen er tegenaan - acties tegen voedselverlies

bermmaaisel