Scheepvaart en sloopschepen

Vrijstellingen Artikel 5.2.10.9 van het VLAREMA stelt dat schepen kunnen genieten van een vrijstelling aangaande meldingsplicht, verplichte afgifte van het scheepsafval en het betalen van een financiële bijdrage. Deze vrijstelling kan enkel worden verleend aan schepen die volgens een dienstregeling frequent en regelmatig een haven aandoen, een regeling hebben getroffen voor de afgifte van scheepsafval en een bijdrage betalen in een haven gelegen op de route van het schip.

Op vraag van de OVAM heeft VITO in 2019 een update uitgevoerd van de studie uit 2010 met einde afvalcriteria voor opgewerkte afvalolie. De einde afvalcriteria voor het gebruik van opgewerkte afvalolie als brandstof/blendmiddel in de scheepvaart werden aangevuld, aangepast waar nodig. Er is daarbij ook rekening gehouden met criteria uit het buitenland. Verder werd de studie aangevuld met de overeenstemmende monster- en analysemethodes conform ‘Het Compendium voor Monstername en Analyse (CMA)’. Zie publicaties op de pagina Scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen>>