Categoriëen dierlijke bijproducten en afgeleide producten (Webloket registraties)

Dierlijke bijproducten

DBP-code 1° - Cat. 1-materiaal met uitzondering van kadavers:

 • gespecificeerd risicomateriaal (GRM), nl. kop en ruggegraat van runderen, schapen en geiten
 • keukenafval van internationale vervoermiddelen, zoals vliegtuigen en schepen
  (NB: internationaal = buiten Europa)

DBP-code 2° - Cat. 1-materiaal, in het bijzonder kadavers van gezelschapsdieren:

 • honden, katten, cavia's, enz.

DBP-code 3° - Cat. 1-materiaal, in het bijzonder kadavers van landbouwhuisdieren:

 • koeien, schapen, geiten

DBP-code 4° - Cat. 2-materiaal met uitzondering van kadavers:

 • afgekeurd vlees van slachthuizen; bedorven dierlijke bijproducten; maagdarminhoud
  (NB: mest valt onder bevoegdheid van de VLM Mestbank)

DBP-code 5° - Cat. 2-materiaal in het bijzonder kadavers van landbouwhuisdieren:

 • varkens, kippen

DBP-code 6° - Cat. 3-materiaal:

 • slachtafval (van in slachthuis goedgekeurde dieren)
 • voormalige voedingsmiddelen
 • keukenafval en etensresten

Afgeleide producten

DBP-code 7° -  afgeleide producten van cat. 1-materiaal:

 • diermelen & -vetten die naar verbranding moeten

DBP-code 8° - afgeleide producten van cat. 2-materiaal:

 • diermelen & -vetten die naar meststoffen mogen

DBP-code 9° - afgeleide producten van cat. 3-materiaal:

 • diermelen & -vetten die naar veevoeding of petfood mogen