EVOA

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

In bepaalde gevallen moet u voor grensoverschrijdend transport van afval een toelating krijgen. U vraagt die toelating aan door een kennisgevingsdocument in te dienen bij de autoriteit van het land van verzending. Meer informatie over de procedure.

Voor transporten die vanuit Vlaanderen vertrekken, dient u uw aanvraag in bij de OVAM. We moedigen u aan om daarvoor gebruik te maken van het EVOA-webloket.

Als u uw dossier digitaal indient, ligt uw dossierkost lager. U kan ons het ingevingsdocument ook op papier bezorgen. Of u uw dossier digitaal of op papier indient, dit uitgangspunt geldt altijd: hoe vollediger uw kennisgevingsdossier, hoe vlotter de behandeling ervan.

Contact

inuit@ovam.be

015 284 319

Dossierkost

Sinds 1 juli 2020 geldt een variabele dossierkost. Die dossierkost wordt berekend wanneer u uw dossier indient. De OVAM aanvaardt dus geen voorafbetalingen. Meer weten...

EVOA-webloket

De OVAM moedigt u aan om gebruik te maken van het EVOA-webloket.

Bijlagen bij een kennisgevingsdossier

Een volledig dossier bevat volgende bijlagen

Voorbeeldbijlagen voor een kennisgevingsdossier
Wetgeving
Instructies bij het invullen van het kennisgevingsdocument
Dierlijke bijproducten
Sloopschepen
Terugzendingen