Het identificatieformulier voor afvalstoffen

Wetgeving

Het identificatieformulier voor afvalstoffen wordt vastgesteld in het VLAREMA. De bepalingen aangaande het identificatieformulier werden van kracht vanaf 1 juni 2012 en omvatten:

 • De inhoud van het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.
 • De inhoud van het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen.
 • Het gebruik van het identificatieformulier.
 • De grens- en gewestoverschrijdende transporten.
 • De sancties.
 • De R- & D-codes.
 • De Eural-codes: Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)

Toepassingsgebied

Een identificatieformulier is aanwezig tijdens het vervoer van alle afvalstoffen. De enige uitzonderingen hierop zijn:

 • De inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen.
 • De particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt.
 • De zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder dan tien werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt.
 • De afvalstoffenproducent van afvalstoffen ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij derden, die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt.
 • De leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt.
 • De houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen.
 • Het kringloopcentrum of het hergebruikcentrum voor EEA dat de ingezamelde afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.
 • De afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren.
 • De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die niet-gevaarlijke afvalstoffen van een containerpark naar een inzamelpunt van afvalstoffen of naar een verwerkingsinrichting brengt.
 • De afvalstoffenproducent die in het kader van een collectieve regeling met andere bedrijven die gevestigd zijn op hetzelfde bedrijventerrein, de eigen bedrijfsafvalstoffen vervoert naar een inzamelpunt van afvalstoffen op het bedrijventerrein waar hij zelf gevestigd is, en dat alleen voor die bedrijven bedoeld is, waarbij tijdens het transport het terrein niet verlaten wordt of de kortste route genomen wordt. Het bedrijventerrein is officieel ruimtelijk bestemd als bedrijventerrein en bevindt zich niet in een zeehavengebied.
 • Dierlijke afvalstoffen.

De uitzondering op het gebruik van een identificatieformulier geldt met behoud van de verplichte afgifte van bedrijfsafvalstoffen tegen de ontvangst van een afgiftebewijs.

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van het identificatieformulier.

Een vervoerder van afvalstoffen mag het vervoer slechts aanvatten indien een identificatieformulier aanwezig is, behoudens in bovenstaande uitzonderingsgevallen.

Richtlijnen voor inhoud en vorm van het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen

Richtlijnen voor inhoud en vorm van het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen